Kubera iki GTBank?

  • Kugera muri GTBank ni ukwakirwa yombi. Ukihagera uhita ubona ko ari ahantu hakugenewe, ukagubwa neza kandi ukumva ko umutungo wawe ushyizwe mu biganza bizima.
  • Guhabwa inzobere yo kwita kuri konti yawe mu gihe uri kuruhukira muri business lounge aho uba ufite internet ari nako wicaye ahantu hari amafu.
  • Dufite ibyumba by’uruganiriro mu gihe abakiliya bacu bakwifuza ko twicarana bakagira ibyo batubaza.
  • Dutanga ububiko butekanye mu gihe wakwifuza ko tukubikira impapuro z’agaciro.
  • Dutanga inguzanyo ndetse n’ingoboka.
  • Dukora ivunja n’ivunjisha ku giciro utasanga ahandi.
  • Tukugira inama mu gihe wakwifuza gushora imali yawe. Dufite inzobere zabugenewe.
  • Uhabwa ikarita ifite imbaraga ku isoko ndetse inagufasha mu ngendo.
  • Banki kuri murandasi.

Ibyo tukubwiye ni nk’agatonyanga mu nyanja muri serivisi nziza za GTBank. Ese ubu koko hari ikintu na kimwe cyakubuza kutugana?