Corporate Mastercard ni umwihariko w’ikarita zitandukanye cyane n’izihabwa abantu ku giti cyabo. Iyi ni ikarita ihabwa ihabwa kampani kugira ngo yorohereze abakozi bayo mu birebana n’ubucuruzi, cyane cyane kwishyura ingendo. Ikarita itangwa mu izina rya kampani, hakagerekwaho iry’umukozi wabugenewe.

Ibikorewe kuri Corporate Debit MasterCard bihita bigaragara uwo mwanya kuri konti ya kampani.

Abo yagenewe

  • Ubucuruzi buciriritse n’ubwisumbuyeho
  • Kampani hamwe n’imiryango itandukanye.