Ibisabwa

  • Kuzuza form neza. Wayisanga hano.
  • Umaze kuzuza form, egera ishami rya GTBank rikwegereye uyitangane n’ibyangombwa bikurikira:
    • Kopi y’indangamuntu, uruhushya rwo gutwara, pasiporo yo mu mahanga, cyangwa se ibindi byangombwa byose banki ifata ko byemewe.
    • Ifoto imwe ya pasiporo.
    • Kuzuza form yerekana abantu bakuzi, Wayisanga hano.