Muri Guaranty Trust Bank (Rwanda) plc, abantu bemeza ko Inshingano z’Imibereho Myiza y'Abaturage zirimo ubwitange bukomeye n'amasezerano mbonezamubano hamwe n'abafatanyabikorwa bose. Niyo mpamvu, Banki yiyemeje gushyiraho ubufatanye burambye bugamije iterambere rirambye mu gihe hongerwa agaciro gakomeye imiryango itandukanye ikoreramo.

Wige Kuburyo Bwacu

Aho twibandaho