Dutanga inguzanyo z’ubwoko bwinshi ku bacuruzi. Intego zacu ni uko ubucuruzi bwawe buzahora bushinga iminsi kandi byose ukabigeraho utabanje guta umutwe. Ibuka ko tugufitiye inguzanyo zo kugutera ingabo mu bitugu igihe cyose wazikenera.