Ese haba hari umwe mu bakozi bacu waba waraguhaye serivisi mbi, waba warakwitwayeho nabi, utarubahirije amabwiriza y’umurimo?

Niba hari uwo uzi, turagusaba gukanda hano ukatubwira..

Amakuru uduha arabikwa mu ibanga rikomeye.

Mudufashe turusheho kubahiriza inshingano zo kubaha serivisi inoze. 

Turabashimiye.