Ibirango

Amafranga make wagurizwa: Rwf20,000,000

Amenshi wahabwaL Rwf400,000,000

Igipimo cyo kwita ku nguzanyo: 1%

Yishyurwa hagati y’imyaka 3 kugeza 10.

Yishyurwa buri gihembwe, ariko inyungu ikaba buri kwezi.

Ingwate: Umutungo wasabiweho inguzanyo, cyangwa se undi binganya agaciro.


Guhita utanga 30% by’agaciro k’inguzanyo isabwa.